Veřejná sbírka

Pokud chcete podat pomocnou ruku a podpořit děti a osoby, kdy k nim osud života nebyl zrovna nakloněn, můžete tak učinit zasláním finančního daru na tento zvláštní sbírkový účet, který se řídí zákonem o veřejných sbírkách.

Využití finančních prostředků se předkládá ke schválení Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Sbírkový účet: 123-4733510217/0100

Osvědčení o konání veřejné sbírky ke stažení ZDE.

Poskytnutím daru naší veřejné sbírce prohlašujete, že jste se seznámil(a) a souhlasíte s aktuálním znění zásad zpracování osobních údajů, jež je dostupné na webových stránkách Nadačního fondu NEZÁVODÍM-POMÁHÁM na adrese (https://nezavodim-pomaham.cz/ochrana-osobnich-udaju/).