O nás

Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM je nezisková organizace, která byla založena 15. 7. 2021. Naší hlavní myšlenkou je pomoc prostřednictvím sportování nemocným lidem, zejména dětem, ale i všem ostatním, kteří se dostali do tíživé životní situace.

Proč byl založen nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM?

Vznik nadačního fondu NEZÁVODÍM-POMÁHÁM souvisí s prvním projektem sportovkyně Lindy Tekeliové. Ta se rozhodla, že prostřednictvím běhání po horách, které tolik miluje, zkusí pomoci lidem, jejichž životy jsou limitovány různými zdravotními omezeními. Během dubna 2021 si Linda dala za cíl nastoupat 50.000 výškových metrů, které se pak měly, díky sponzorům, přeměnit na finanční prostředky pro nemocné děti. Linda nakonec dokázala zdolat 54.000 výškových metrů a vybrala tak pro nemocné děti 140.000 Kč. Tehdy si uvědomila, že chce a může sportováním pomáhat potřebným lidem. Založila proto, s dalšími sportovci se srdcem na dlani, nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM, jehož cílem je měnit svět lidí k lepšímu.

Proč to děláme?

Jsme vděční za to, že nám zdraví dovolí sportovat a současně si moc dobře uvědomujeme, že ne každý má to štěstí. Proto bychom rádi pomocí sportu a sportovních projektů zakladatelky Lindy Tekeliové chtěli ulehčit život lidem, kteří to potřebují.

Z čeho hradíme náklady spojené s chodem celé organizace?

Hledáme ochotné sponzory, kteří se chtějí podílet na nákladech a financování chodu nadačního fondu NEZÁVODÍM-POMÁHÁM. Díky těmto společnostem a lidem můžeme fungovat, čehož si velice vážíme a moc za to děkujeme!

Založeno 2021

Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM byl založen 15. července 2021.

3 členové správní rady

O chod nadace se starají 3 členové správní rady.

Členové správní rady nadace

Linda Tekeliová
předseda správní rady

Kontakt:
linda@nezavodim-pomaham.cz
+420 608 826 611

O Lindě:

Jmenuji se Linda a jsem zrozená ve znamení Berana, jenž je většinou plný energie. 

Vzhledem k tomu, že jsem měla vždy velmi blízko k osobám, které mají nějaký handicap, rozhodla jsem se, že bych moc ráda využívala svou energii na pomoc těmto lidem. Je opravdu moc krásné, když je celoroční tréninková dřina odměněna tím, že vyhraji nějaký ultra závod, ale ještě krásnější pocit je, když tím můžu pomoci někomu jinému. Teprve potom je moje srdce naplněno štěstím.

Ing. Hana Hradilová
člen správní rady

Kontakt:
hana@nezavodim-pomaham.cz
+420 739 415 638

O Haně:

Něco málo o mé osobě. Jmenuji se Hana. Jsem narozená ve znamení Ryb a jako správná ryba si pluju životem, který si užívám plnými doušky, pozoruji dění kolem sebe a když je potřeba ráda přiložím ruku k dílu. I když upřímnost někdy bolí, tak mám ráda upřímné, vnímavé a dobrosrdečné lidi, kterými se obklopuji.

Slovo „nejde“ pro mne neexistuje.

Marek Hlavatý
člen správní rady

Kontakt:
marek@nezavodim-pomaham.cz
+420 775 999 901

O Markovi:

Jmenuji se Marek, jsem zrozen ve znamení Býka. Od malička mám velmi kladný vztah ke sportu. Díky setkání s Lindou, zakladatelkou našeho nadačního fondu, jsem pochopil, že můžu díky sportu pomáhat lidem.

Bc. Iveta Soukupová, MBA
revizor

Kontakt:
iveta@nezavodim-pomaham.cz
+420 602 564 603

O Ivetě:

Cítím se být ženou, která si s přibývajícím věkem více uvědomuje hodnotu života. Nerada bilancuji a zabývám se minulostí, raději mám přítomnost a budoucnost, protože jsou naplněny očekáváním a novými možnostmi. Od malička mám v sobě zakódovánu potřebu pomáhat lidem. Je pro mne velmi důležité, abych nejednala v rozporu se svými nastavenými hodnotami, neboť to zabraňuje vnitřnímu růstu.